Obchodní podmínky

Objednáním e-knihy This Is Game potvrzuje zákazník i autor e-knihy svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Autorem knihy je:

provozovatel webu streetgame.cz Jiří Zůbek; Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 00, Nádražní 2680/54; IČ: 74122070; Není plátce DPH. (dále jen autor)
kontakt: 608 pět pět pět 231; admin@streetgame.cz

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi autorem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila knihu This Is Game.

Obecné podmínky
1.1 E-knihu This Is Game vydal autor.
1.2 Zákazník, který si zakoupí e-knihu se nazývá zákazník.
1.3 Objednávka e-knihy je závazná. Ihned po objednání bude uživateli vystavena zálohová faktura se splatností 14 dní. Po jejím uhrazení bude zákazníkovi vystaven daňový doklad a zaslán e-mail s přístupem ke stažení e-kniha.
1.4 Ebook lze uhradit platební kartou, bankovními tlačítky, Bitcoiny či bankovním převodem.
Práva a povinnosti zákazníka
2.1 Zákazník má právo bez udání důvodu do 14 dnů od objednání požádat o vrácení peněz.

Práva a povinnosti Autora
3.1 Autor má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí zákazníka upozornit.
Ceny
4.1 Cena e-knihy je 399 Kč.
4.2 Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Ochrana osobních údajů
5.1 Autor prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Uživatelé, kteří si objednali e-knihu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci e-knihy, k zasílání novinek a úprav a k informování o dalších přidružených službách autora.
5.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.1 Odstoupení od smlouvy

Doručení e-knihy formou určenou ke stažení: Odesláním hypertextového odkazu umožňujícího stažení (download) e-knihy na e-mailovou adresu určenou zákazníkem se e-kniha pokládá za doručenou. Tento hypertextový odkaz je aktivní (tj. umožňující download) .

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je možnost odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka po doručení e-knihy touto formou vyloučena.

7.1 Záruka za jakost

 1. V případě, že se u e-knihy vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li u konkrétního titulu uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem stažení knihy na čtecí zařízení kupujícího.
 3. Záruku nelze uplatnit zejména v následujících případech:
  • Uplynula-li u reklamované e-knihy záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – tj. záruka zanikla.
  • Vada byla způsobena použitím hardwaru či softwaru nevhodného pro správné zobrazení e-knih prodávajícího a v rozporu s technickými podmínkami prodávajícího, uvedenými v čl. V. těchto podmínek.
  • Vada byla způsobena neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o čtecí zařízení a software pro čtení e- knihy.
  • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do e-knihy.

7.2. Práva plynoucí ze záruky

Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné e-knihy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání, právo na výměnu vadné e-knihy nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání e-knihy, právo na její výměnu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

7.3 Vyřízení reklamace

 1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  • na e-mailovou adresu prodávajícího: admin@streetgame.cz
  • poštou na adresu prodávajícího: Jiří Zůbek Nádražní 54, 702 00 Ostrava,
 2. Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
 3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 4. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
 5. Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

V Ostravě 1. 2. 2015, verze 1.0